browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: thailand

Chitwan National Park & bezoekje uit Nederland

Na de trek in Pokhara ben ik doorgegaan naar Chitwan National Park. Chitwan ligt in het zuiden van Nepal, waar het vlak en warm is, en er leven in het wild neushoorns, “sloth”beren, krokodillen, olifanten en zelfs tijgers. Op de eerste ochtend heb ik een kanotochtje gemaakt met aansluitend een “junglewalk”. Bij de kanotocht hadden … Continue reading »

Categories: Azie en Australie - 2011 | Tags: , | 2.066 Comments